มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมวันแม่ 2.กิจกรรมวันอาเซียน 3.กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง 4.นักเรียนที่ทำความดีเก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ