มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ครูเกษม ลินลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2564
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1114195065673668