มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งเรียงความ

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงวรปรัชญ์ ขุนพิทักษ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่ฯ การประกวดแข่งเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวชิราภรณ์ ศรีพันธบุตร