มอบเกียรติบัตร กิจกรรมอ่านเขียนดีทวีความคิด

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วย นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมอ่านเขียนดีทวีความคิด เนื่องในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566