มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

นายจักรพันธ์ สวัสดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และร้านภาวิณีเครื่องเขียน มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ทางโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1109977842762057