รร.อนุบาลจอมบึง ร่วมนำนักเรียนเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และคณะครู ร่วมนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี