ร่วมทานอาหาร แสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมทานอาหาร แสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจบปีการศึกษา 2563 ณ ร้านอาหารครัวลั่นทุ่ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1148501428909698