ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ของคุณพ่อมล บุตรน้ำเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ของคุณพ่อมล บุตรน้ำเพชร
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1049251635501345