วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับปี 2567 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีได้มีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป