สนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นสนามสอบ…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Sunday, October 11, 2020