เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมบึง ออกให้บริการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมบึง ออกให้บริการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตามมาตรการ เปิดเรียนแบบ On-Site โดยนายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นำคณะครูร่วมตรวจ ATK ในครั้งนี้ด้วย