เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2