เทศบาลตำบลจอมบึง มอบเครื่องเล่นสนาม

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลจอมบึง นำโดย นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง ได้มอบเครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง