เทศบาลตำบลจอมบึง และ กศน.อำเภอจอมบึง ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลจอมบึง นำโดย นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง และ กศน.อำเภอจอมบึง ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 มอบของขวัญให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง