แสดงความยินดี ผอ.ฐานิตา นวลนาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีแก่ ผอ.ฐานิตา นวลนาง ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล) ณ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)