โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย(สัปดาห์ที่ 3 ห้อง ป.2/2)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2567 (สัปดาห์ที่ 3 ห้อง ป.2/2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถว่ายน้ำได้ และมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง