โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถว่ายน้ำได้ และมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง