โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ออกหน่วยทาฟูลออไรค์

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ออกหน่วยทาฟูลออไรค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง