โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1132824520477389