ไหว้พระประจำโรงเรียนและไหว้เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมไหว้พระประจำโรงเรียนและไหว้เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันพระ(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)และวันสารทจีน