กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นำคณะครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9