พิธีแสดงมุทิตาจิตคุณครูมัลลิกา เอี่ยมชื่น

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตคุณครูมัลลิกา เอี่ยมชื่น “ร้อยความรัก จากใจถึงใจ สานสายใยที่ผูกพัน” ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง