ร้านกฤษณาพุทธภัณฑ์ ให้ความอนุเคราะห์มอบต้นเทียน

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ คุณธนวรรธน์, คุณกฤษณา สีลาเนียม ร้านกฤษณาพุทธภัณฑ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบต้นเทียน เพื่อร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา โดยทางโรงเรียนอนุบาลจอมบึงจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2566