การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องรับรอง อาคารบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง