การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง