การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.คุณครูฏารัตน์ ชายเมือง 2.คุณครูเอราวัณ โพธิสารสกุล โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง คุณครูสุรีรัตน์ เจริญศรี เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้