กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566
ร้อยตำรวจโทไพฑูรย์ ทองลิ่ม รอง สว.(ป.).สภ.จอมบึง ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและการใช้ความรุนแรง ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง #ครูDARE #ต่อต้านยาเสพติด