กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียน “อนุบาลจอมบึงเกมส์”

วันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียน(กีฬาสี) “อนุบาลจอมบึงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียน ได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ กีฬาในการแข่งขันมีหลายประเภท อาทิเช่น แชร์บอล ชักกะเย่อ วิ่งผลัด และฟุตซอล
#รู้แพ้ #รู้ชนะ #รู้อภัย
#เชื่อมความสามัคคี
#สามัคคีคือพลัง