กิจกรรมทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2563