กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 11 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นอนุบาล 3 นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ตรงกับวันลอยกระทง เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ