กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 19 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 1) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ