กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 19 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นอนุบาล 3 นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 12) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ