กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 9 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 15 ค่ำ เดือน 2) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ