กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 24 กรกฏาคม 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 8) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ