กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 15 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ