กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 29 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 14 ค่ำ เดือน 9) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ