กิจกรรมนิทานธรรมมะ ระดับปฐมวัย ปี 2562

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมนิทานธรรมะ ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของนักเรียน ให้รู้ในเรื่องหลักธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ