กิจกรรมนิทานธรรมะ ระดับปฐมวัย

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมนิทานธรรมะ ระดับปฐมวัย โดยพระปลัดวันชัย อคฺคปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดปากช่อง มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของนักเรียน ให้รู้ในเรื่องหลักธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1140718916354616