กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 โดยลูกเสือสำรองบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบ ๆ ภายในโรงเรียน ลูกเสือสามัญบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง