กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Wednesday, July 29, 2020