กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง กล้าคิดกล้าแสดงออก เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Friday, August 7, 2020