กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยได้รับเกียรติจาก นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)