กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจับคู่พยัญชนะไทย กิจกรรมบิงโกคำควบกล้ำ กิจกรรมหยิบป้ายบอกคำ กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมใบ้หัวต่อท้าย กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง