กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานบริษัทตลาดศรีเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง อ่านสารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้คำขวัญวันเด็ก 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง