กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันพระ(ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2)วันแรกของปี 2563