กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์