กิจกรรมอนุบาลสานฝันวันภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมอนุบาลสานฝันวันภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดย นายเกษม ลินลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด #ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนครับ
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1147470279012813