กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันลอยกระทง(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมกันประดิษฐ์กระทง โดยนำกระทงที่ประดิษฐ์เสร็จไปมอบให้วัดจอมบึง เพื่อให้ชาวบ้านนำไปลอย ซึ่งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และยังร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามสืบต่อไป
#ลอยกระทง