กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ช่วงเช้า 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี