กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เรียน เล่น เน้นกระบวนการ”

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “เรียน เล่น เน้นกระบวนการ” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดย นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด